ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
สิรินาถ เทวคุปต์ EI074590006TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 19, 2019 082019000003
Udom Wisar PCRBZ00006128 Kerry-ems Aug 19, 2019 082019000002
จุฑาทิพย์ แดงโสภี 5895388 Alphafast-ems Aug 07, 2019 082019000001
อภิรดี จันเกิด EI074223645TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 31, 2019 072019000005
Suwattana Siriwat EI074223637TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 30, 2019 072019000004
นายวิระชัย แก้วมาตย์ PCRBZ00004461 Kerry-COD Jul 29, 2019 072019000003
ศักดิ์ดา ภู่สีสุวรรณ EI033317754TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 24, 2019 072019000002
ชุตินันท์ จันทรเสนานนท์ PCRBZ00003280 Kerry-COD Jul 14, 2019 072019000001
ธนาวุฒิ พรหมรัตน์ EF143032428TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 04, 2019 062019000006
ณัฐภัทร แสงมณี ED783879592TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 21, 2019 062019000003
ธนาวุฒิ พรหมรัตน์ ED855341505TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 18, 2019 062019000002
ปารดา ศรีวิชัย 5895342 Alphafast-COD Jun 04, 2019 062019000001
ปารดา ศรีวิชัย ED785998898TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 24, 2019 052019000001
ฐศิกานต์ ตั้งแต่ง 5895304 Alphafast-COD Mar 18, 2019 032019000002
จุฬาพร โงวิกรม ED724156426TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 04, 2019 032019000001
ฝ้าย ED664993800TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 11, 2019 022019000002
วิสุทธิ์ แสวงเงิน CHC4Z0098744 Kerry-COD Feb 11, 2019 022019000001
ภัทราพร ประสิทธิ์รัตนพร CHC4Z0097040 Kerry-COD Jan 28, 2019 012019000001
ชื่อลูกค้า : สิรินาถ เทวคุปต์
Tracking number : EI074590006TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000003
ชื่อลูกค้า : Udom Wisar
Tracking number : PCRBZ00006128
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000002
ชื่อลูกค้า : จุฑาทิพย์ แดงโสภี
Tracking number : 5895388
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000001
ชื่อลูกค้า : อภิรดี จันเกิด
Tracking number : EI074223645TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 31, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000005
ชื่อลูกค้า : Suwattana Siriwat
Tracking number : EI074223637TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 30, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000004
ชื่อลูกค้า : นายวิระชัย แก้วมาตย์
Tracking number : PCRBZ00004461
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-COD
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000003
ชื่อลูกค้า : ศักดิ์ดา ภู่สีสุวรรณ
Tracking number : EI033317754TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000002
ชื่อลูกค้า : ชุตินันท์ จันทรเสนานนท์
Tracking number : PCRBZ00003280
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-COD
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000001
ชื่อลูกค้า : ธนาวุฒิ พรหมรัตน์
Tracking number : EF143032428TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000006
ชื่อลูกค้า : ณัฐภัทร แสงมณี
Tracking number : ED783879592TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000003
ชื่อลูกค้า : ธนาวุฒิ พรหมรัตน์
Tracking number : ED855341505TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000002
ชื่อลูกค้า : ปารดา ศรีวิชัย
Tracking number : 5895342
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-COD
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000001
ชื่อลูกค้า : ปารดา ศรีวิชัย
Tracking number : ED785998898TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000001
ชื่อลูกค้า : ฐศิกานต์ ตั้งแต่ง
Tracking number : 5895304
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-COD
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000002
ชื่อลูกค้า : จุฬาพร โงวิกรม
Tracking number : ED724156426TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000001
ชื่อลูกค้า : ฝ้าย
Tracking number : ED664993800TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000002
ชื่อลูกค้า : วิสุทธิ์ แสวงเงิน
Tracking number : CHC4Z0098744
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-COD
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000001
ชื่อลูกค้า : ภัทราพร ประสิทธิ์รัตนพร
Tracking number : CHC4Z0097040
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-COD
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 28, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000001
Powered by MakeWebEasy.com