ตรวจสอบสถานะพัสดุ

ค้นหา
ผู้ให้บริการขนส่ง
ชื่อลูกค้า Tracking number ประเภทการส่งสินค้า วันที่/เวลา ส่งสินค้า เลขที่ใบสั่งซื้อ
ศุภวิชญ์ ALP015817442 Alphafast-COD Aug 17, 2020 00:00 082020000002
สำเริง หมอนวัน ED000319369TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 15, 2020 052020000005
วัลยา ปาลิยะสิทธิ์ EI952984826TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 12, 2020 052020000004
เกวลี เอ็มประโคน EI952984931TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 12, 2020 052020000003
เมธาวี ชูเชิดเกียรติ EI952984587TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 12, 2020 052020000002
ปัทมา เรืองฉาย EI952984812TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 12, 2020 052020000001
บุญเลี้ยง พุธวงษ์ EI855022736TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Apr 16, 2020 042020000003
วัลยา ปาลิยะสิทธิ์ RP770075565TH ไปรษณีย์ไทย Apr 14, 2020 042020000002
ฌณัฏฐ์ เหมรุ่งเรืองกุล ALP012115936 Alphafast-ems Apr 07, 2020 042020000001
นายศิลายุชย์ โชติธรรมาภรณ์ ALP012746487 Alphafast-ems Apr 04, 2020 032020000003
ศุภวัทน์ EI738827869TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 18, 2020 032020000001
ปัฐวีกานต์ EI664461125TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 26, 2020 022020000002
อินทอง สุขสงวน ALP012746457 Alphafast-EMS Feb 10, 2020 022020000001
สะไป๊ ศิริคุณ EI596025495TH ไปรษณีย์ไทย Jan 31, 2020 012020000002
ณัฏฐรี สรรฤทัย EI522662273TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 07, 2020 012020000001
พ.ท. อนุชา อินทร์สุวรรณ EI451547525TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 06, 2019 122019000003
นุต อินทร์สุวรรณ EI451547511TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Dec 06, 2019 122019000002
manu malitong ALP012746419 Alphafast-ems Dec 04, 2019 122019000001
ปารดา ศรีวิชัย (บจก.แอดว๊านส์ คอสเมติคส์) ALP012746410 Alphafast-ems Nov 28, 2019 112019000008
นรเศรษฐ์ แสงอินทร์ ALP012746408 Alphafast-ems Nov 27, 2019 112019000007
ธวัลรัตน์ สุวัฒนพันธ์ EI397766405TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 26, 2019 112019000006
ธวัลรัตน์ สุวัฒนพันธ์ EI397766405TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 26, 2019 112019000006
อชิระ EI372084174TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 23, 2019 112019000005
ดารารัตน์​ ด้วฃสีแก้ว EI397755583TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 18, 2019 112019000004
ฐิรญาดา หน่ายโย EF148319753TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 12, 2019 112019000003
ณัฐวริทธิ์ พรพิมลโชค EF148319798TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Nov 12, 2019 112019000002
นางพิมพ์นภา พิสิษฐเจริญทัต 5895500 Alphafast-ems Nov 04, 2019 112019000001
อรษา มณีวงษ์ 5895474 Alphafast-COD Oct 24, 2019 102019000004
ดารารัตน์ ด้วงสีแก้ว EI325238267TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 22, 2019 102019000002
บรรลือ เหลืองทองคำ EI325227468TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Oct 22, 2019 102019000003
ธีราลักษณ์ แสงปานดี 5895454 Alphafast-ems Oct 15, 2019 102019000001
สิรินาถ เทวคุปต์ EI074590006TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Aug 19, 2019 082019000003
Udom Wisar PCRBZ00006128 Kerry-ems Aug 19, 2019 082019000002
จุฑาทิพย์ แดงโสภี 5895388 Alphafast-ems Aug 07, 2019 082019000001
อภิรดี จันเกิด EI074223645TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 31, 2019 072019000005
Suwattana Siriwat EI074223637TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 30, 2019 072019000004
นายวิระชัย แก้วมาตย์ PCRBZ00004461 Kerry-COD Jul 29, 2019 072019000003
ศักดิ์ดา ภู่สีสุวรรณ EI033317754TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 24, 2019 072019000002
ชุตินันท์ จันทรเสนานนท์ PCRBZ00003280 Kerry-COD Jul 14, 2019 072019000001
ธนาวุฒิ พรหมรัตน์ EF143032428TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jul 04, 2019 062019000006
ณัฐภัทร แสงมณี ED783879592TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 21, 2019 062019000003
ธนาวุฒิ พรหมรัตน์ ED855341505TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jun 18, 2019 062019000002
ปารดา ศรีวิชัย 5895342 Alphafast-COD Jun 04, 2019 062019000001
ปารดา ศรีวิชัย ED785998898TH ไปรษณีย์ไทย-EMS May 24, 2019 052019000001
ฐศิกานต์ ตั้งแต่ง 5895304 Alphafast-COD Mar 18, 2019 032019000002
จุฬาพร โงวิกรม ED724156426TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Mar 04, 2019 032019000001
ฝ้าย ED664993800TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Feb 11, 2019 022019000002
วิสุทธิ์ แสวงเงิน CHC4Z0098744 Kerry-COD Feb 11, 2019 022019000001
ภัทราพร ประสิทธิ์รัตนพร CHC4Z0097040 Kerry-COD Jan 28, 2019 012019000001
นายสำราญกล้ากลางดอน EI497758959TH ไปรษณีย์ไทย-EMS Jan 02, 2019 122019000004
ชื่อลูกค้า : ศุภวิชญ์
Tracking number : ALP015817442
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-COD
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 17, 2020 00:00
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082020000002
ชื่อลูกค้า : สำเริง หมอนวัน
Tracking number : ED000319369TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 15, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000005
ชื่อลูกค้า : วัลยา ปาลิยะสิทธิ์
Tracking number : EI952984826TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000004
ชื่อลูกค้า : เกวลี เอ็มประโคน
Tracking number : EI952984931TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000003
ชื่อลูกค้า : เมธาวี ชูเชิดเกียรติ
Tracking number : EI952984587TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000002
ชื่อลูกค้า : ปัทมา เรืองฉาย
Tracking number : EI952984812TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 12, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052020000001
ชื่อลูกค้า : บุญเลี้ยง พุธวงษ์
Tracking number : EI855022736TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 16, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000003
ชื่อลูกค้า : วัลยา ปาลิยะสิทธิ์
Tracking number : RP770075565TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 14, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000002
ชื่อลูกค้า : ฌณัฏฐ์ เหมรุ่งเรืองกุล
Tracking number : ALP012115936
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 042020000001
ชื่อลูกค้า : นายศิลายุชย์ โชติธรรมาภรณ์
Tracking number : ALP012746487
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Apr 04, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000003
ชื่อลูกค้า : ศุภวัทน์
Tracking number : EI738827869TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 18, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032020000001
ชื่อลูกค้า : ปัฐวีกานต์
Tracking number : EI664461125TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 26, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000002
ชื่อลูกค้า : อินทอง สุขสงวน
Tracking number : ALP012746457
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 10, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022020000001
ชื่อลูกค้า : สะไป๊ ศิริคุณ
Tracking number : EI596025495TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 31, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000002
ชื่อลูกค้า : ณัฏฐรี สรรฤทัย
Tracking number : EI522662273TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 07, 2020
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012020000001
ชื่อลูกค้า : พ.ท. อนุชา อินทร์สุวรรณ
Tracking number : EI451547525TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000003
ชื่อลูกค้า : นุต อินทร์สุวรรณ
Tracking number : EI451547511TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 06, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000002
ชื่อลูกค้า : manu malitong
Tracking number : ALP012746419
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Dec 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000001
ชื่อลูกค้า : ปารดา ศรีวิชัย (บจก.แอดว๊านส์ คอสเมติคส์)
Tracking number : ALP012746410
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 28, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000008
ชื่อลูกค้า : นรเศรษฐ์ แสงอินทร์
Tracking number : ALP012746408
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 27, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000007
ชื่อลูกค้า : ธวัลรัตน์ สุวัฒนพันธ์
Tracking number : EI397766405TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000006
ชื่อลูกค้า : ธวัลรัตน์ สุวัฒนพันธ์
Tracking number : EI397766405TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 26, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000006
ชื่อลูกค้า : อชิระ
Tracking number : EI372084174TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 23, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000005
ชื่อลูกค้า : ดารารัตน์​ ด้วฃสีแก้ว
Tracking number : EI397755583TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000004
ชื่อลูกค้า : ฐิรญาดา หน่ายโย
Tracking number : EF148319753TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000003
ชื่อลูกค้า : ณัฐวริทธิ์ พรพิมลโชค
Tracking number : EF148319798TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 12, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000002
ชื่อลูกค้า : นางพิมพ์นภา พิสิษฐเจริญทัต
Tracking number : 5895500
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Nov 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 112019000001
ชื่อลูกค้า : อรษา มณีวงษ์
Tracking number : 5895474
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-COD
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000004
ชื่อลูกค้า : ดารารัตน์ ด้วงสีแก้ว
Tracking number : EI325238267TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000002
ชื่อลูกค้า : บรรลือ เหลืองทองคำ
Tracking number : EI325227468TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 22, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000003
ชื่อลูกค้า : ธีราลักษณ์ แสงปานดี
Tracking number : 5895454
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Oct 15, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 102019000001
ชื่อลูกค้า : สิรินาถ เทวคุปต์
Tracking number : EI074590006TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000003
ชื่อลูกค้า : Udom Wisar
Tracking number : PCRBZ00006128
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 19, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000002
ชื่อลูกค้า : จุฑาทิพย์ แดงโสภี
Tracking number : 5895388
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-ems
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Aug 07, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 082019000001
ชื่อลูกค้า : อภิรดี จันเกิด
Tracking number : EI074223645TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 31, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000005
ชื่อลูกค้า : Suwattana Siriwat
Tracking number : EI074223637TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 30, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000004
ชื่อลูกค้า : นายวิระชัย แก้วมาตย์
Tracking number : PCRBZ00004461
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-COD
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 29, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000003
ชื่อลูกค้า : ศักดิ์ดา ภู่สีสุวรรณ
Tracking number : EI033317754TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000002
ชื่อลูกค้า : ชุตินันท์ จันทรเสนานนท์
Tracking number : PCRBZ00003280
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-COD
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 14, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 072019000001
ชื่อลูกค้า : ธนาวุฒิ พรหมรัตน์
Tracking number : EF143032428TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jul 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000006
ชื่อลูกค้า : ณัฐภัทร แสงมณี
Tracking number : ED783879592TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 21, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000003
ชื่อลูกค้า : ธนาวุฒิ พรหมรัตน์
Tracking number : ED855341505TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000002
ชื่อลูกค้า : ปารดา ศรีวิชัย
Tracking number : 5895342
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-COD
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jun 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 062019000001
ชื่อลูกค้า : ปารดา ศรีวิชัย
Tracking number : ED785998898TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : May 24, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 052019000001
ชื่อลูกค้า : ฐศิกานต์ ตั้งแต่ง
Tracking number : 5895304
ประเภทการส่งสินค้า : Alphafast-COD
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 18, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000002
ชื่อลูกค้า : จุฬาพร โงวิกรม
Tracking number : ED724156426TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Mar 04, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 032019000001
ชื่อลูกค้า : ฝ้าย
Tracking number : ED664993800TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000002
ชื่อลูกค้า : วิสุทธิ์ แสวงเงิน
Tracking number : CHC4Z0098744
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-COD
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Feb 11, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 022019000001
ชื่อลูกค้า : ภัทราพร ประสิทธิ์รัตนพร
Tracking number : CHC4Z0097040
ประเภทการส่งสินค้า : Kerry-COD
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 28, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 012019000001
ชื่อลูกค้า : นายสำราญกล้ากลางดอน
Tracking number : EI497758959TH
ประเภทการส่งสินค้า : ไปรษณีย์ไทย-EMS
วันที่/เวลา ส่งสินค้า : Jan 02, 2019
เลขที่ใบสั่งซื้อ : 122019000004
Powered by MakeWebEasy.com